miikka-nelio

Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. Meillä on vahva yhteenkuuluvuuden tunne. Kunnioitamme toisiamme. Yhteiskunnassamme vallitsee luottamus. – Juha Sipilän hallitusohjelmasta 27.5.2015 Kuva: Miikka Pirinen