Avoin haku / festivaali 2019

Sanni Seppo, 2018. Womens march.

AVOIN HAKU

Poliittisen valokuvan festivaali järjestetään 4. kerran helmikuussa 2019 teemalla Mahdollisuus (työnimi).
Etsimme nyt kolmea Suomessa asuvaa tai työskentelevää valokuvaajaa, valokuvaa käyttävää taiteilijaa tai kuvajournalistia kuvaamaan teemaan liittyviä aiheita.

Vuoden 2019 Poliittisen valokuvan festivaali käsittelee yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia toimia paremman tulevaisuuden eteen virallisten vaikutuskanavien ohi. Demokraattinen yhteiskunta ei ole kyennyt takaamaan sitä, että päättäjät toimisivat kansalaisten tahdon mukaisesti ja tasavertaisuus lisääntyisi. Perinteisten auktoriteettien kaatumisen myötä myös kansalaistoiminta ja kansalaistottelemattomuus lisääntyvät. Ihmiset toimivat itse tai muodostavat yhteisöjä, jotka etsivät uusia mahdollisuuksia ja parempia vaihtoehtoja voidakseen toimia oikeudentajunsa pohjalta, vaikka joutuisivat rikkomaan lakia.

Poliittisen valokuvan festivaali palkkaa 3 valokuvaajaa tai taiteilijaa kuvaamaan valokuvapohjaisen teossarjan osaksi festivaalinäyttelyä. Etsimme esimerkiksi hankkeita, jotka käsittelevät yksilöiden ja itseorganisoituneiden ryhmien toimintaa paremman tulevaisuuden puolesta tai kytkeytyvät käsityksiin eettisistä ja oikeudenmukaisista vaihtoehdoista. Olemme myös kiinnostuneita jo aloitetuista pitkäkestoisista hankkeista, jolloin voimme tarjota mahdollisuuden keskittyä ja syventää aihetta.

Kuvaustyö tehdään vuoden 2018 aikana. Työstä saatava korvaus vastaa 1–3 kuukauden työtä kuvaushankkeesta riippuen. Valituille kuvaajille maksetaan kuvauspalkkio, jonka lisäksi korvataan tarvittaessa matkustus- ja majoituskuluja.

Ehdotuksen kuvaushakkeesta voi tehdä suomalainen tai Suomessa asuva valokuvaaja/valokuvataiteilija. Pyydämme lähettämään ehdotuksen osoitteeseen: info@pvf.fi viimeistään 25.2.2018.

Ehdotuksen tulee sisältää
-Hankeen konsepti ja kuvaus, max. 3 sivua.
-Hankkeen työsuunnitelma sisältäen suunnitellun toteuttamisaikataulun ja –paikan.
-Hakijan CV ja portfolio PDF-tiedostoina

Kuvaajavalinnat suorittaa Poliittisen valokuvan festivaalin työryhmä.

Lisätietoja:
Anna-Kaisa Rastenberger
Taiteellinen johtaja (artistic co-director), Poliittisen valokuvan festivaali
anna-kaisa.rastenberger@uniarts.fi
Puh. +359 41 514 1991