Festivaali 2019

POLIITTISEN VALOKUVAN FESTIVAALI 2019

Vuoden 2019 Poliittisen Valokuvan Festivaali käsittelee Taipumattomuus-teeman alla pienyhteisöistä ja yksilöistä lähtevää itseohjautuvaa toimintaa, joka kohdistuu yhteiskunnan epäkohtiin. Kun yhteiskunta ei toimi kansalaisten tahdon mukaisesti, yhdenvertaisuutta lisäten, ihmiset etsivät uusia keinoja muuttaa asioita. Perinteisten auktoriteettien kaatumisen myötä myös kansalaistoiminta ja kansalaistottelemattomuus ovat lisääntyneet. Festivaali keskittyy valokuvahankkeisiin, jotka pyrkivät muutokseen positiivisen vaikuttamisen kautta.

Festivaalin aikana teemaa käsitellään valokuvanäyttelyissä, keskusteluissa, taiteilijatapaamisissa ja erilaisissa julkisen tilan hankkeissa. Ohjelmaan kuuluvat myös elokuvanäytökset ja näyttelytiloissa toteutettavat monitaiteiset hankkeet. Festivaalin yhteydessä julkaistaan myös festivaalin teemoja käsittelevä, ympäri Suomea jaettava festivaalilehti.

 

 

AVOIN HAKU: VALINNAT, 15.3. 2018

Poliittisen valokuvan festivaali järjesti avoimen hankehaun vuoden 2019 festivaalia varten, teemalla Mahdollisuus (työnimi). Teeman alla käsitellään yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia toimia paremman tulevaisuuden puolesta virallisten vaikutuskanavien ohi. Yksittäiset ihmiset tai yhteisöt etsivät uusia tapoja toimia, koska demokraattinen yhteiskunta ei ole kyennyt takaamaan päättäjien toimintaa kansalaisten tahdon mukaisesti ja yhdenvertaisuuden lisääntymistä.

Haun tarkoituksena on palkata kolme valokuvaajaa tai taiteilijaa kuvaamaan valokuvapohjaisen teossarjan osaksi tulevaa festivaalinäyttelyä. Valokuvaajat palkataan Patricia Seppälän säätiön tähän tarkoitukseen myöntämällä tuella. 

Festivaali sai useita kymmeniä hakemuksia, joiden joukossa oli paljon hyviä hankkeita. Hakemuksiin perehtynyt Poliittisen valokuvan festivaalin tiimi oli ilahtunut siitä, miten monipuolisesti teemaa lähestyttiin ja miten paneutuneita hankkeita on tekeillä. Hakemuksiin perehtyi koko festivaalitiimi eli valokuvataiteilija Sanni Seppo, professori Anna-Kaisa Rastenberger, intendentti Tiina Rauhala, tuottaja Ulla Kallakivi ja kuvataidepedagogi Laura Porola, jotka myös päättivät valituista hankkeista.

Hankkeiden valinnassa painotettiin sitä, että teemaa lähestyttiin mielekkäällä tavalla, joka tuottaa oivalluksia maailmasta; hanke oli hyvin valmisteltu ja perusteltu; kuvaajan/kuvaajien kuvamateriaali oli korkeatasoista, ja hanke oli laajuudeltaan sellainen, että se – tai osa siitä – voidaan toteuttaa niin, että valokuvat nähdään keväällä 2019 osana Poliittisen valokuvan festivaalia.

Vuoden 2019 festivaaliin valittiin seuraavat hankkeet: 

Linda Mannerin ja Ella Kiviniemen yhteisöasumista käsittelevä hanke, Patrik Rastenbergerin ja Sergio Prudantin mielenterveyden hoitoa ja siihen liittyviä kulttuurisia, eettisiä ja filosofisia kysymyksiä käsittelevä hanke sekä Touko Hujasen Lasse Nordlundin ja hänen perheensä omavaraista elämää käsittelevä hanke. Anna-Kaisa Rastenberger jääväsi itsensä Patrik Rastenbergerin ja Sergio Prudantin hankkeen käsittelystä.

Poliittisen valokuvan festivaali kiittää kaikkia avoimeen hakuun osallistuneita ja onnittelee valittuja kuvaajia.

Lämmin kiitos Patricia Seppälän säätiölle tuesta valituille hankkeille!

_____

Sanni Seppo, 2018. Womens march.

AVOIN HAKU

Poliittisen valokuvan festivaali järjestetään 4. kerran helmikuussa 2019 teemalla Mahdollisuus (työnimi).
Etsimme nyt kolmea Suomessa asuvaa tai työskentelevää valokuvaajaa, valokuvaa käyttävää taiteilijaa tai kuvajournalistia kuvaamaan teemaan liittyviä aiheita.

Vuoden 2019 Poliittisen valokuvan festivaali käsittelee yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia toimia paremman tulevaisuuden eteen virallisten vaikutuskanavien ohi. Demokraattinen yhteiskunta ei ole kyennyt takaamaan sitä, että päättäjät toimisivat kansalaisten tahdon mukaisesti ja tasavertaisuus lisääntyisi. Perinteisten auktoriteettien kaatumisen myötä myös kansalaistoiminta ja kansalaistottelemattomuus lisääntyvät. Ihmiset toimivat itse tai muodostavat yhteisöjä, jotka etsivät uusia mahdollisuuksia ja parempia vaihtoehtoja voidakseen toimia oikeudentajunsa pohjalta, vaikka joutuisivat rikkomaan lakia.

Poliittisen valokuvan festivaali palkkaa 3 valokuvaajaa tai taiteilijaa kuvaamaan valokuvapohjaisen teossarjan osaksi festivaalinäyttelyä. Etsimme esimerkiksi hankkeita, jotka käsittelevät yksilöiden ja itseorganisoituneiden ryhmien toimintaa paremman tulevaisuuden puolesta tai kytkeytyvät käsityksiin eettisistä ja oikeudenmukaisista vaihtoehdoista. Olemme myös kiinnostuneita jo aloitetuista pitkäkestoisista hankkeista, jolloin voimme tarjota mahdollisuuden keskittyä ja syventää aihetta.

Kuvaustyö tehdään vuoden 2018 aikana. Työstä saatava korvaus vastaa 1–3 kuukauden työtä kuvaushankkeesta riippuen. Valituille kuvaajille maksetaan kuvauspalkkio, jonka lisäksi korvataan tarvittaessa matkustus- ja majoituskuluja.

Ehdotuksen kuvaushakkeesta voi tehdä suomalainen tai Suomessa asuva valokuvaaja/valokuvataiteilija. Pyydämme lähettämään ehdotuksen osoitteeseen: info@pvf.fi viimeistään 25.2.2018.

Ehdotuksen tulee sisältää
-Hankeen konsepti ja kuvaus, max. 3 sivua.
-Hankkeen työsuunnitelma sisältäen suunnitellun toteuttamisaikataulun ja –paikan.
-Hakijan CV ja portfolio PDF-tiedostoina

Kuvaajavalinnat suorittaa Poliittisen valokuvan festivaalin työryhmä.

Lisätietoja:
Anna-Kaisa Rastenberger
Taiteellinen johtaja (artistic co-director), Poliittisen valokuvan festivaali
anna-kaisa.rastenberger@uniarts.fi
Puh. +359 41 514 1991