Danila Tkachenko: Escape

Danila Tkachenko: Escape

Teksti: Tiina Rauhala

escape_26_Danila_Tkachenko_compressed
Kuva: Danila Tkachenko, sarjasta Escape (2013)

DANILA TKACHENKON (s. 1989) kiinnostuksen kohteena on ihmisen identiteetin ja yhteiskunnan suhde. Poliittisen valokuvan festivaalilla Tkachenkolta nähdään kuvasarja yhteiskunnasta irrottautuneista ihmisistä. Tkachenkon kuvasarja Escape voitti ensimmäisen palkinnon World Press Photo -kilpailussa vuonna 2014.

Kasvoin suuren kaupungin sydämessä, mutta olen aina tuntenut vetoa villiin luontoon – minulle se on paikka, jossa voin kohdata aidon minuuteni, todellisen itseni sosiaalisen kontekstin ulkopuolella.

Danila Tkachenko

Danila Tkachenko on kuvannut sarjassaan Escape (Pako) Venäjän ja Ukrainan metsissä yksin asuvia ihmisiä. Kuvien miehet ovat tietoisesti valinneet elämän yhteiskunnan ulkopuolella ja lopulta menettäneet sosiaalisen identiteettinsä. Kukaan Tkachenkon tapaamista ihmisistä ei ole halunnut palata yhteiskunnan jäseneksi.

Danila Tkachenko on erityisen kiinnostunut siitä, voiko ihminen irrottautua sosiaalisesta riippuvuudesta, päästä pois julkisesta hahmostaan ja kulkea siten lähemmäs itseään. Kuvaaja kysyy myös, miten ihminen voi olla vapaa keskellä yhteiskunnan odotuksia:

”Minua kiinnostaa sisäisen vapauden mahdollisuus modernissa yhteiskunnassa: onko se ollenkaan saavutettavissa, jos ihminen on koko ajan sosiaalisen kehyksen ympäröimä? Miten voit olla oma itsesi tämän kaiken keskellä?”

Tkachenkon valokuvat ovat viehättäviä ja samaan aikaan häiritseviä. Luonto sulkee sisäänsä ihmiset ja antaa rauhan. Erityisen vahva on kuva sokeasta vanhasta miehestä, joka tuntee metsänsä ilman näköä. Kuvat liikkuvat kauniisti taiteen ja journalismin välimaastossa. Kuvasarja onkin ansaitusti palkittu World Press Photon kuvakilpailussa. Kuvat eivät päästä helposti otteestaan. Niiden näkymät tuntuvat myös epätodellisilta. Miten kuvaaja on edes löytänyt nämä ihmiset ja heidän elämänsä, heidän reviirinsä? Onko tämä todellista?

Tkachenko on kertonut tutkimuksen olevan tärkeä osa projektia. Pohjatyötä erakoituneiden ihmisten löytämiseksi hän teki noin vuoden ja koko projekti kesti kolme vuotta. Hän yritti jäljittää ihmisiä paikallisen median ja viranomaisten avulla, mutta silti useat matkat jäivät tuloksettomiksi. Kuvausmatkat ulottuivat Altain alueelta aina Uralin vuoristoon. Toisinaan monen kilometrin vaellus johti ihmisen luo, joka kieltäytyi kokonaan puhumasta. Tkachenko kertoi usein asuneensa päiväkausia metsään muuttaneen ihmisen lähettyvillä saadakseen tähän kontaktin ennen valokuvaamista.

Escape-sarja jakautuu muotokuviin ja kuviin paikoista, joihin yksittäinen ihminen on tehnyt kotinsa. Toiset olivat rakentaneet laajoja asumuksia aitoineen, mutta osa oli kotiutunut kallion luoliin. Useat Tkachenkon tapaamista ihmisistä olivat asuneet metsissä jo 10—20 vuotta. He olivat oppineet elämään ja selviytymään täysin yksin, saumattomasti osana ympäröivää luontoa.

Kullakin Escape-sarjaan kuvatulla oli omat syynsä kääntää selkänsä yhteiskunnalle. Joillakin erakoitumiseen johtivat perhesyyt, toisilla ongelmat viranomaisten kanssa. Useat katosivat metsiin Perestroikan aikaan. He eivät yksinkertaisesti kyenneet omaksumaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia.

Tkachenko kiinnostui valokuvauksesta osittain sattumalta. Valokuvan avulla hän huomasi kykenevänsä menemään kiinnostaviin paikkoihin, kommunikoimaan ihmisten kanssa ja ennen kaikkea selvittämään itseään askarruttavia kysymyksiä. Escape-sarjan kuvissa omakohtaisuuskin on läsnä. Vuosia sitten Tkachenko oli eksynyt ja joutunut viettämään metsässä pitkän ajan yksin. Tämä oli vavisuttava kokemus, joka sai hänet tutkimaan yhä enemmän yhteiskunnan ja ihmisen suhdetta sekä sosiaalisista suhteista irrottautumisen mahdollisuutta. Escape-sarjan kuvat tekevät näkyväksi näkymättömän. Ne saavat pohtimaan sosiaalisia suhteitamme kuvaamalla ihmisiä, jotka ovat nämä hylänneet.

”Pidän itseäni ihmisenä, joka on tyytymätön moderniin yhteiskuntaan. Jotkut ihmiset uskaltavat yksinkertaisesti lähteä pois. Minulla ei ole voimaa tehdä niin nyt, mutta minulla on taiteeni, joka auttaa tutkimaan tätä ristiriitaa.”

***

Sitaatit ja lisätietoja valokuvaajasta Danila Tkachenkon verkkosivuilta: www.danilatkachenko.com/projects/escape/
(sitaattien suomennokset Outi Korhonen)