Nicolo Degiorgis: Kätketty Islam

Nicolo Degiorgis: Kätketty Islam

teksti: Outi Korhonen

DEN2010037D0095
Sarjasta HIdden Islam Kuva: Nicoló Degiorgis 2014

NICOLÓ DEGIORGIS on italialainen valokuvaaja (s. 1985), joka tutkii kuvasarjoissaan vähemmistöjen tapoja rakentaa elinympäristöjä yhteisöilleen. Valokuvasarja Hidden Islam kuvaa muslimien monenlaisiin tiloihin perustamia rukouspaikkoja Italiassa, jossa moskeijoiden rakentaminen on tiukasti rajoitettua. Hidden Islam -sarja on esillä Stoassa 20.2.–24.4.2016.

Vinosti lattian poikki tiiviisiin riveihin polvistunut joukko rukoilee urheilusalissa. Lapset rikkovat joukon asetelman selkärivien välissä harhaillen tai leikkivinä ryhminä salin seinustalla ja riisuttujen kenkien rivi täyttää puolet verkkomaalista koripallokorin alapuolella. Keskirivit polvistuvat suuntaan, josta valokuvaaja on ottanut kuvan.  Kuva on yhdenlainen kertomus kulttuurien kohtaamisesta tai kohtaamattomuudesta. Ristiriita tilan ja tilanteen välillä on ilmeinen.

Näkymättömän lähiympäristön valokuvaaja

Kuvasarjassaan Hidden Islam (Kätketty Islam) italialainen valokuvaaja Nicoló Degiorgis on kuvannut tiloja, joita Italian muslimit käyttävät väliaikaisina moskeijoina. Kuvat on julkaistu myös valokuvakirjana, jonka sivut näyttävät ensi selailulla vain moskeijoina käytettyjen rakennusten ulkopuolet; urheiluhallit, autotallit, varastorakennukset ja muut. Auki taittuvien sivujen sisäpuolet paljastavat kätketyn todellisuuden, rakennusten sisään kokoontuneet rukoilijat.

Nicolo Degiorgis ryhtyi kuvaamaan oman asuinalueensa Pohjois-Italian muslimiväestöä kuvattuaan Kiinan uiguurivähemmistöä, jotka myös ovat muslimeja. Hän halusi tehdä pitkäjänteisen projektin oman asuinalueensa muslimien tilanteesta. Aiheen antropologinen tutkiminen tuki valokuvaustyötä.

Nicoló Degiorgis, millainen on suhteesi muslimiyhteisöihin, joita olet kuvannut? Miten ihmiset reagoivat siihen, että kuvasit heitä rukouspaikoilla?
“Suurin osa yhteisöistä, joille esittäydyin, suostui kuvaamiseen. Yhteisöt ovat hyvin erikokoisia ja on selvää, ettei voi odottaa kaikkien suostuvan kuvaamiseen niin intiimissä tilanteessa. Mutta kerrottuani projektista he olivat yleensä tyytyväisiä. Jotta saatoin ottaa kuvia, oli tärkeää että he tutustuivat minuun, ja että olin heidän luottamuksensa arvoinen. Vietin paljon aikaa muslimiyhteisöjen kanssa erityisesti Ramadanin aikaan. Varsinaisia kuvaushetkiä oli vain vähän.”

Millaisia esteettisiä ja eettisiä valintoja olet tehnyt työn edetessä?

”Esteettisten valintojen kohdalla sain suurta tukea valokuvaaja Martin Parrilta värivalokuvien teossa, joita editoimme yhdessä projektin kolmen vuoden keston ajan. Residenssiaikana, jonka vietin Venetsiassa, ymmärsin projektiin liittyvän kartan tärkeyden. Lopulta löytämäni rukouspaikat määrittivät visuaalista ilmettä ja sopeutin kirjan muotoilun sisältöön. Eettisiä kysymyksiä tuli vastaan kaiken aikaa. Yritin keskittyä työn antropologiseen puoleen ja tutkin aihetta vuoden ajan Triesten yliopistossa valtiotieteiden laitoksella saadakseni hyvät pohjatiedot asiasta, jonka parissa työskentelin.”

Millaisen näkökulman työsi antaa tämän hetken pakolaistilanteeseen Euroopassa?

”Pakolaisilla ja maahanmuuttajilla on erilaiset syyt tulla Eurooppaan. Keskityn tässä projektissa enemmänkin maahanmuuttajataustaisiin ihmisiin. Hidden Islam -sarja osoittaa, että kulttuuriympäristömme on muuttumassa nopeammin kuin arvelimme. Tämän hetken pakolaisaalto muistuttaa siitä, että meidän täytyy olla valmiita useisiin muutoksiin eurooppalaisissa yhteiskunnissa. On meistä itsestämme kiinni, miten reagoimme.”

Mihin suuntaan näet tilanteen muuttuneen tänä syksynä Italiassa?

”Pariisin terrori-iskujen kaltaiset tapahtumat kasvattavat negatiivisia reaktioita muslimeita kohtaan. Ajatus moskeijoiden rakentamisesta muuttuu yhä vaikeammaksi. Se on paradoksi, sillä näkyvät moskeijat toimivat segregaatiota vastaan. Toivon, että tilanne auttaisi rakentamaan suhteen valtion ja muslimiyhteisön välille. Tarvitsemme yhteistyötä välttääksemme fundamentalismin ja uskonnon väärintulkinnat.”

Mitä ajattelet Poliittisen valokuvan festivaalin teemasta ‘kotimaa’? Mitä ‘kotimaa’ merkitsee sinulle ja miten se liittyy kuvaustyöhösi?

“Se on hyvin mielenkiintoinen aihe. Hidden Islam on osa laajempaa projektia, jota kutsun nimellä ‘Heimatkunde’. Se liittyy saksankieliseen termiin ‘Heimat’, joka on vaikea kääntää muille kielille. Se on tunne kuulumisesta johonkin paikkaan, joka ei välttämättä ole fyysinen, vaan myös sosiologinen ja kulttuurinen. Tavoitteeni on luoda nykyhetken ‘Heimatkunde’, Heimat-tiede, joka koostuu useasta kirjasta. Berhard Schlink kirjoitti kirjan nimeltä ‘Heimat als Utopie’ – Heimat utopiana, jossa hän kääntää utopian ei-paikaksi. Kannatan tätä ‘kotimaan’ tulkintaa. ”

Miten omat käsityksesi ovat muuttuneet työtä tehdessäsi? Mitä olet oppinut?

”Nyt minulla on enemmän kysymyksiä kuin työn alussa. Ne liittyvät uskontoon, hengellisyyteen, maahanmuuttoon, ihmisoikeuksiin, arkkitehtuuriin… Olen ymmärtänyt, että mitä syvemmälle asiaan menee, sitä monimutkaisempana se näyttäytyy. Siksi keskustelun sävy tasoittuu. Siitä tässä on kyse, ennakkoluulojen ylittämisestä. Asiat ovat paljon monimutkaisempia kuin aluksi luulisi.”

***

Lisätietoja valokuvaajasta: www.nicolodegiorgis.com
Hidden Islam -kirjaprojekti: www.rorhof.com/books/hidden-islam


ISLAM ITALIASSA 
Italiassa uskonnonvapaus on perustuslaissa säädetty oikeus, vaikka katolisen kirkon valta ja kannattajakunta on maassa perinteisesti suuri. Maan hallitus on tehnyt virallisen aseman takaavan sopimuksen yli kymmenen eri uskontokunnan kanssa. Näitä ovat useiden kristinuskon variaatioiden lisäksi myös mm. Italian hindulainen, juutalainen, buddhalainen ja Jehovan todistajien yhteisö. 
Islamilla ei Italiassa ole virallista asemaa, vaikka islam on väkimäärältään Italian toiseksi tai kolmanneksi suurin uskonto, jota tunnustaa maassa noin 1,1-1,4 miljoonaa ihmistä. Maassa on alle kymmenen virallista moskeijaa. Lisääntyvät ennakkoluulot muslimeita kohtaan ovat aiheuttaneet kasvavaa vastustusta moskeijoita kohtaan ja vaatimuksia moskeijoiden sulkemisesta.
en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Italy en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Italy