sanni-nelio

Sukupuuttovelka on vaarallisin velka jonka jätämme lapsillemme. Sukupuuttovelalla tarkoitetaan niiden lajien lukumäärää, joiden ennustetaan kuolevan tulevina vuosina sukupuuttoon jo tapahtuneen ympäristömuutoksen seurauksena. Suomen metsien sukupuuttovelka on yli tuhat lajia. Uusi metsähallituslaki kasvattaa velkataakan sietämättömäksi.