Adolfo Vera

Adolfo Vera

Pakolaisten tulo Suomeen on ollut viime aikoina paljon esillä. Se on synnyttänyt vastakkainasettelua niiden välillä, jotka vastustavat ja puolustavat sitä. Vastustus on saanut aikaan negatiivista ilmapiiriä, pelon ilmapiiriä. Se on luonut ihmisille myös ennakkoluuloja. Kun ennakkoluulot ovat liian vahvat, et pysty kommunikoimaan toisen kanssa. Medialla on suuri vastuu siinä, miten se muokkaa yhteisön ilmapiiriä ja ennakkoasenteita.

  • Vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Kuva: Adolfo Vera