Greenpeace

Greenpeace

Merelliset ekosysteemit vaarassa

Ympäristöjärjestö Greenpeacen tuottamissa valokuvissa ja videoissa puhtaiksi mielletyt arktisten alueiden merelliset ekosysteemit paljastuvat uhanalaisiksi. Materiaali on kuvattu Barentsinmerellä ja Kanadan arktisilla alueilla. Mukana on myös Grönlannissa kuvattua materiaalia seismisestä tykityksestä.

Barentsinmeren jään vetäytyessä ilmaston lämpenemisen vuoksi kalastusalukset ovat suunnanneet yhä useammin yhdelle Euroopan viimeisistä suurista, koskemattomista merialueista. Kalastus tapahtuu pohjatroolauksella, joka riipii merenpohjaa ja tuhoaa sen elämänmuodot tieltään.

Samaan aikaan Kanadan arktisella alueella pieni Clyde Riverin inuittiyhteisö taistelee kotiseutunsa ja ikivanhan luontosuhteensa säilymisen puolesta. Haavoittuvaista meriympäristöä uhkaa nyt kansainvälisten öljy-yhtiöiden tarpeisiin tehtävä seisminen tykitys. Seismisellä tykityksellä tarkoitetaan öljynetsimisprosessia, jossa merenpohjaa pommitetaan ilmatykeillä. Eläimiä karkoittava melu on vaaraksi inuittien harjoittamalle pyynnille ja kalastukselle, josta heidän ravinnonsaantinsa on täysin riippuvaista.

Greenpeacen kuvia esillä Suomen valokuvataiteen museossa osana Ruoka-näyttelyä 3.2.-29.4.2017
Näyttelyn avajaiset torstaina 2.2.2017 klo 18–20

  • Kuva: Greenpeace / The M/V Akademik Shatskiy operated by Norwegian company TGS Nopec conducts seismic blasting off North-East Greenland. The air guns emit 259 decibel blasts towards the seabed in order to find possible oil reservoirs. Above water, this sound intensity would be perceived by humans as approximately eight times louder than a jet engine taking off. Global oil companies including BP, Chevron and Royal Dutch Shell all own drilling rights in the Greenland Sea and are the likely customers for the data uncovered by the seismic testing company. A Greenpeace expedition onboard the icebreaker Arctic Sunrise is currently documenting the seismic testing fleet, which plans to complete 7,000km of ‘survey lines’ of the seabed in the high Arctic, between 75 and 80 degrees north. According to a new scientific review, seismic blasting is ‘alarming’ and could seriously injure whales and other marine life in the Arctic.