Mattia Insolera

Mattia Insolera

Kuudes maanosa
6th Continent

”Välimeren alue on raja maailman Pohjoisen ja Etelän välillä, Euroopan linnoituksen muuri. Se on uusi rautaesirippu, joka pitää ihmiset omilla puolillaan tavaroiden matkustaessa vapaasti värikkäissä metallilaatikoissa, kelluvien teräskaupunkien päälle pinottuina, merkittyinä koodeilla, joka kertoo niiden taustasta ja kohtalosta ja toimii vapaana kulkulupana.”
Mattia Insolera

Mattia Insoleran valokuvasarja näyttää mitä Välimeren alueella tapahtuu juuri nyt, mutta muistuttaa myös ajasta, jolloin Välimeri ei ollut Eurooppaa ympäröivä vallihauta, vaan virtaavien tietojen ja taitojen kulkureitti. Välimeri yhdisti sitä ympäröivät sivilisaatiot ja teki alueelle tulleista ihmisistä Välimeren, ”Kuudennen maanosan” asukkaita.

Sarja jakautuu neljään osaan, jotka Insolera on nimennyt otsikoilla Iron (Rauta), Land (Maa), Wood (Puu) ja Stone (Kivi). Iron tarkastelee teollisuuden ja ihmisen suhteita.
Land keskittyy siirtolaisuuteen ja elintilan etsimiseen. Wood tarkastelee Välimerellä yhä jäljellä olevia elintapoja, joissa jako tuottajiin, välittäjiin ja käyttäjiin ei ole tiukasti eriytynyt. Valokuvissa esiintyvät mm. puiset laivat, perinteisiä puuharppuunoita käyttävät miekkakalojen pyydystäjät ja turkkilainen naiskalastajien yhteisö. Stone-osassa ihmisen ja luonnon muokkaamat kivet rakentavat tuhatvuotisia tarinoita muistuttaen luonnonvoimien, uskontojen ja sivilisaatioiden muuntuvista laeista, siirtyvistä rajoista sekä yhteisestä, jaetusta historiasta.

Mattia Insoleran teoksia esillä Suomen valokuvataiteen museossa osana Kotimaa-näyttelyä 19.2.-30.4.2016
Näyttelyn avajaiset torstaina 18.2.2016 klo 18–20

  • Alexandrialainen telakka. Kuva: Mattia Insolera/Luzphoto