Sanni Seppo

Sanni Seppo

Vuosi sitten vaalien tuloksen selvittyä en vielä ollut kovin järkyttynyt. Ajattelin vain, että tuleepa taas hallitus, jonka monet päätökset suututtavat, mutta niiden kanssa eletään. Ei politiikka minua niin paljon kosketa. Kuinka väärässä olinkaan. Tässä nykyisessä SSS koplassa on jotakin erityisen karmaisevaa, se hallitsee manipuloivan retoriikan käytön loistavasti, mutta on Suomen itsenäisyyden historian sivistymättömin hallitus. Ikään kuin Mordorin paha voima olisi ottanut vallan, enkä voi enää olla hiljaa.

Vai olisiko vähemmän ahdistavaa verrata hölmöläisiin? Hölmöläiset koettivat kantaa ikkunattomaan taloon valoa säkeissä. Viimein he keksivät kaataa yhden seinän, sitten toisen ja kolmannenkin. Valoa tuli, mutta taloa ei enää ollut.

Hallitus osaa taitavasti hokea mantraa ikävien leikkausten välttämättömyydestä ilman minkäänlaista ymmärrystä leikkauslistojen todellisista vaikutuksista ja kustannuksista. Hyvinvointivaltio, tulonsiirrot, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, yhteinen päämäärä… vielä vuosi sitten ne olivat tavoitteita. Sadan vuoden itsenäisyyden aikana maahamme rakennettu henkinen pääoma ja yhteinen arvomaailma tuhotaan tämän hallituksen toimesta hyvin nopeasti. Kaikki leikataan lihoiksi, kohta Suomineito on enää vaalenneita luita kaluttavaksi.

Kuitenkin minusta tuntui, että on toinen seikka, joka vaatii vielä enemmän huomiota ja keskustelua.

Ikäviä ratkaisuja perustellaan usein sillä, että emme voi jättää tuleville sukupolville suurta velkaa. Taloudessa velka kuitenkin on osa rahan kiertoa, se on vain numeroita ja sopimuksia. On velkaa joka on hyvin paljon vakavampaa, jonka maksukyvyttömyys voi olla kohtalokas koko ihmiskunnalle. Tämä velka on sukupuuttovelka. Sukupuuttovelalla tarkoitetaan niiden lajien lukumäärää, joiden ennustetaan kuolevan tulevina vuosina sukupuuttoon jo tapahtuneen ympäristömuutoksen seurauksena. Suomen metsien sukupuuttovelan suuruutta ei ole tarkalleen tutkittu, arviolta se on 1000-2000 lajia. Tämän velan maksuun ei ole enää paljoa aikaa.

Lajien monimuotoisuus hupenee maailmassa hälyttävää vauhtia, eikä sen seurauksia tunneta tarkalleen. Meidän hallituksemme kiihkeä tavoite on ottaa maksimaalinen aineellinen hyöty luonnosta ja poistaa kaikki mahdollinen elinkeinoja rajoittava ja ympäristön tilaa turvaava säätely. Hallitus toimii kuin vauhkoontunut lauma, joka ahneuksissaan ja tyhmyydessään ajaa meitä kohti edessä olevaa jyrkännettä. Vauhti olisi pysäytettävä nopeasti, säädettävä uusi metsähallituslaki, jonka ensisijainen tarkoitus olisi sukupuuttovelan maksu ja luonnon elinvoiman palauttaminen. Rahaa ja osakesalkkuja on vaikea syödä. Luonnosta me olemme viimekädessä riippuvaisia. Ilman sen yksinkertaisen viisauden ymmärtämistä viemme elinmahdollisuudet tulevilta sukupolvilta.