Logo

Airin Bahmani: Yhdenvertaisia vuorilla


Iranilais-suomalainen ihmisoikeusaktivisti ja valokuvaaja Airin Bahmani (s. 1990) on dokumentoinut Iranista Irakin puolelle vuoristoon paenneiden kurdien muodostamaa itsejärjestäytynyttä pienoisyhteiskuntaa. Sen kantavia periaatteita ovat sukupuolten välinen yhdenvertaisuus ja osallistava demokratia. Vuoristoon rakennetun yhteisön poliittinen ja sosiaalinen kulttuuri perustuvat tasa-arvolle ja uskonvapaudelle, jotka eivät toteudu Iranin nykyisessä poliittisessa järjestelmässä.

Raja-alueelle pakenee iranilaisia monenlaisista taustoista ja monista eri syistä, muun muassa Iranin hallinnon heihin kohdistaman poliittisen vainon vuoksi. Monet ovat kärsineet Iranissa mielivaltaisia, vuosien pituisia vankeustuomioita. Monia on kidutettu ja heidän perheenjäseniään teloitettu. Osa vuorilla asuvista sisseistä on vastikään ylittänyt maiden välisen rajan, osa pakeni maasta jo 1980-luvulla Iranin vallankumouksen jälkeisenä ajanjaksona.

Vasemmistolaisen iranilais-kurdilaisen diasporan itsejärjestäytynyt yhteisö on sotilastukikohta. Yhteiskuntanäkemystensä vuoksi se on joutunut sekä Iranin hallinnon että irakilaisten islamistiryhmien tekemien iskujen kohteeksi, minkä vuoksi yhteisö suojelee itseään aseellisesti.


Teoskokonaisuus on toteutettu Patricia Seppälän säätiön tuella.

Mahdollisuus

PVF 2019
Suomen valokuvataiteen museo