Logo

Mattia Insolera: Kuudes maanosa

”Välimeren alue on raja maailman Pohjoisen ja Etelän välillä, Euroopan linnoituksen muuri. Se on uusi rautaesirippu, joka pitää ihmiset omilla puolillaan tavaroiden matkustaessa vapaasti värikkäissä metallilaatikoissa, kelluvien teräskaupunkien päälle pinottuina, merkittyinä koodeilla, joka kertoo niiden taustasta ja kohtalosta ja toimii vapaana kulkulupana.”

Mattia Insolera


Mattia Insoleran valokuvasarja näyttää mitä Välimeren alueella tapahtuu juuri nyt, mutta muistuttaa myös ajasta, jolloin Välimeri ei ollut Eurooppaa ympäröivä vallihauta, vaan virtaavien tietojen ja taitojen kulkureitti. Välimeri yhdisti sitä ympäröivät sivilisaatiot ja teki alueelle tulleista ihmisistä Välimeren, ”Kuudennen maanosan” asukkaita.

Sarja jakautuu neljään osaan, jotka Insolera on nimennyt otsikoilla Iron (Rauta), Land (Maa), Wood (Puu) ja Stone (Kivi)Iron tarkastelee teollisuuden ja ihmisen suhteita. Land keskittyy siirtolaisuuteen ja elintilan etsimiseen.

Wood tarkastelee Välimerellä yhä jäljellä olevia elintapoja, joissa jako tuottajiin, välittäjiin ja käyttäjiin ei ole tiukasti eriytynyt. Valokuvissa esiintyvät mm. puiset laivat, perinteisiä puuharppuunoita käyttävät miekkakalojen pyydystäjät ja turkkilainen naiskalastajien yhteisö. Stone-osassa ihmisen ja luonnon muokkaamat kivet rakentavat tuhatvuotisia tarinoita muistuttaen luonnonvoimien, uskontojen ja sivilisaatioiden muuntuvista laeista, siirtyvistä rajoista sekä yhteisestä, jaetusta historiasta.


︎ Mattia Insolera


KOTIMAA

PVF 2016
Suomen valokuvataiteen museo