Logo

Patrik Rastenberger & Sergio Prudant:
Küme Mogñen – terve mieli terveessä maassa ?

Mapudungun-kielen küme mogñen -käsite tarkoittaa hyvää elämää eli harmonista tasapainoa yksilön, yhteisön ja luonnon välillä. Valokuvaaja Patrik Rastenbergerin (s.1964) ja sosiologi Sergio Prudantin (s. 1962) Küme Mogñen -projekti kysyy mapuche-kansan kielen sanaa lainaten, mitä kulttuurisia, eettisiä ja filosofisia kysymyksiä liittyy terveydenhoitoon, kun alkuperäiskansan ja chileläisen valtakulttuurin ristiriitaiset käsitykset terveydestä, ihmisyydestä ja maailmasta kohtaavat.

Kun länsimainen ratkaisu sairauksiin löytyy lääkkeistä, mapucheille fyysinen ja sosiaalinen ympäristö on osa kokonaisvaltaista terveydenhoitoa. Terveyttä ei myöskään voi käsitellä puhumatta maaoikeuksista. Alkuperäiskansat ovat jo vuosikymmeniä vaatineet ratkaisuja ihmisyksilöä ja -lajia laajempaan hyvinvointiin, kun talouskasvuun ja kulutukseen perustuva länsimainen elämäntapa kriisiytyy aiheuttamaansa globaaliin ympäristökatastrofiin.

Yhteisymmärrystä näkemysten välillä ei edistä se, että armeijaan sidottu poliisilaitos jatkaa valtion väkivaltaa mapucheja kohtaan ja heidän asuinalueensa Araucanía Etelä-Chilessä on militarisoitu.

Rastenberger rakensi projektin yhdessä Sergio Prudantin kanssa, joka vuonna 2017 tapasi Chilessä yhteisöllistä mielenterveyttä koskevassa seminaarissa mapuche-kansan mielenterveydenhoitoa kehittäneitä mapuche-antropologeja. Rastenbergerin mukana kuvausmatkalla oli sosiologi Danilo Ríos Poblete.

Teoskokonaisuus on toteutettu Patricia Seppälän säätiön tuella.

︎ Kotisivut Patrik Rastenberger   


Mahdollisuus

PVF 2019
Suomen valokuvataiteen museo