Logo

Asunción Molinos Gordo


HUNGER – A MAN-MADE OBJECT / NÄLKÄ – IHMISEN TEKEMÄ


Millaiset lainalaisuudet hallitsevat maailman ruoantuotantoa ja elintarvikekauppaa? Kenellä on valta päättää, mitä ruoka maksaa ja mitä siitä jää viljelijän käteen?

Asunción Molinos Gordon teoskokonaisuus Hunger – A Man-made Object (2014) on valokuvista ja esineistä koostuva installaatio. Molinos Gordo tuo teoksessa esiin maailmankaupan ilmiöitä, kuten viljan hintakeinottelun, pienviljelijöiden velkaantumisen ja vallan kasautumisen monikansallisille suuryrityksille.

Kipeimmin maatalouden ongelmat iskevät kehitysmaiden pieniin ja keskisuuriin tuottajiin, joilla ei ole turvanaan yhteiskunnan tukijärjestelmiä ja joilla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia neuvotella itselleen edullisempaa asemaa harvojen suuryritysten hallitsemilla vilja-, siemen- ja lannoitemarkkinoilla.

Molinos Gordo korostaa, ettei uhattuna ole pelkästään pienviljelijöiden toimeentulo, vaan myös heidän edustamansa kulttuurit ja yhteisöt. Heillä on hallussaan perinteitä, tietotaitoa ja osaamista, joka uhkaa kadota elintarviketuotannon keskittyessä yhä suurempiin yksiköihin.


RUOKA

PVF 2017
Suomen valokuvataiteen museo


Epäegyptiläinen ravintola


Asunción Molinos Gordo muutti kairolaisen galleriatilan ravintolaksi kuukauden ajaksi vuonna 2012. Ravintola tarjosi yhteisölle välineen kriittiseen analyysiin, ja auttoi ymmärtämään syitä, jotka ovat johtaneet Egyptissä ruoan saatavuuden ja laadun heikkenemiseen.

Ensimmäisellä viikolla tarjoiltiin annoksia parhaista egyptiläisistä raaka-aineista, jotka eivät normaalioloissa olleet paikallisten saatavilla. Toisella viikolla ravintolan otti haltuun neljä paikallista naista, joiden budjetti vastasi alueella asuvien perheiden keskimääräisiä ruokakuluja.

Kolmannella viikolla Molinos Gordo jalkautui ravintolan ympäristöön löytääkseen lähikortteleissa viljeltyä ruokaa. Löydöt olivat syömäkelvottomia. Viimeisellä viikolla hän kaivautui ravintolan takapihalle yhdessä arkeologien kanssa löytääkseen merkkejä ajasta, jolloin alue oli viljelykäytössä.

Egyptissä harjoitettu maatalouspolitiikka on johtanut siihen, että vientiin tuotetaan korkealaatuisia kasviksia, mutta useimmilla paikallisilla on varaa vain halvimpiin, ravintoarvoiltaan köyhiin tuontielintarvikkeisiin.

Asunción Molinos Gordo (s.1979) on espanjalainen taiteilija, joka asuu Espanjassa ja Egyptissä.


︎ Asunción Molinos Gordon


Spriritual Flavours & Non-Egyptian Restaurant

PVF 2017
Stoa Galleria