Logo

Greenpeace: Merelliset ekosysteemit vaarassa

Ympäristöjärjestö Greenpeacen tuottamissa valokuvissa ja videoissa puhtaiksi mielletyt arktisten alueiden merelliset ekosysteemit paljastuvat uhanalaisiksi. Materiaali on kuvattu Barentsinmerellä ja Kanadan arktisilla alueilla. Mukana on myös Grönlannissa kuvattua materiaalia seismisestä tykityksestä.

Barentsinmeren jään vetäytyessä ilmaston lämpenemisen vuoksi kalastusalukset ovat suunnanneet yhä useammin yhdelle Euroopan viimeisistä suurista, koskemattomista merialueista. Kalastus tapahtuu pohjatroolauksella, joka riipii merenpohjaa ja tuhoaa sen elämänmuodot tieltään.

Samaan aikaan Kanadan arktisella alueella pieni Clyde Riverin inuittiyhteisö taistelee kotiseutunsa ja ikivanhan luontosuhteensa säilymisen puolesta. Haavoittuvaista meriympäristöä uhkaa nyt kansainvälisten öljy-yhtiöiden tarpeisiin tehtävä seisminen tykitys. Seismisellä tykityksellä tarkoitetaan öljynetsimisprosessia, jossa merenpohjaa pommitetaan ilmatykeillä. Eläimiä karkoittava melu on vaaraksi inuittien harjoittamalle pyynnille ja kalastukselle, josta heidän ravinnonsaantinsa on täysin riippuvaista.


︎ Greenpeace


RUOKA

PVF 2017
Suomen valokuvataiteen museo