Logo
Taustakuva:© Francesca Todde / Contrasto from the series A Sensitive Education
Taustakuva:© Francesca Todde / Contrasto from the series A Sensitive Education

Leena Saarinen: Etydejä linnuille, 2020

Teos Etydejä linnuille tutkii kieltä, matkimista ja lajien välistä kommunikointia. Teoksen lähtökohtana on ajatus siitä, miten matkimisen kautta voi ymmärtää toista lajia ja eläytyä toisen asemaan. Voisiko teoksen kautta muuttua joksikin muuksi jotta tuntisi empatiaa toisia olentoja kohtaan?

Saarinen on tutkinut lintujen kieltä niiden ääntelyä visualisoivien spektrogrammien* kautta. Aluksi hän on matkinut lintujen ääntelyä piirtämällä, sitten kääntänyt piirrokset spektrogrammeina takaisin ääniksi ja lopuksi koostanut piirretyistä äänistä rakennetun ääniteoksen. Saarinen on myös soittanut piirtämiään ääniä Keskuspuiston linnuille.

Leena Saarinen (s. 1988) on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka taiteellinen työskentely on monialaista ja tutkimukseen pohjautuvaa. Saarinen on teoksissaan kiinnostunut käännöksistä ja siitä, mitä tietoa käännösprosessissa voi löytyä tai kadota. Myös aidon alkuperäisen ja keinotekoisen imitaation väliset suhteet ovat hänen töidensä aiheina.

*
Spektogrammi on äänen kuvallinen esitystapa, jonka avulla voidaan havainnollistaa millä voimakkuuksilla eri äänen taajuudet esiintyvät.