Logo
Taustakuva:© Francesca Todde / Contrasto from the series A Sensitive Education
Taustakuva:© Francesca Todde / Contrasto from the series A Sensitive Education

Marek Jancovic: Avian Technics, 2021

Avian Technics [Lintutekniikat] tarkastelee ihmisten, lintujen ja tekniikan keskinäisiä jännitteitä. Nimenomaan linnuilla on ollut kasvava merkitys ymmärryksessämme maapallosta. Käytössä on järjestelmiä, joilla tarkkaillaan satojen tuhansien lintujen liikkumista planeetallamme. Tällaiset paikannusteknologiat tuottavat valtavia määriä tietoaineistoa. Jancovic esittää, että kerättyä tietoa voi tarkastella myös tarinoina. Paikkatiedoissa piilee tarinoita elävistä olennoista, jotka suunnistavat aina vain ennakoimattomammissa ympäristöissä. Nuo tarinat ovat kertomuksia elämästä ja sukupuutosta, mutta myös sinnikkyydestä.

Avian Technics on teos, joka tehtiin vuoden 2021 Poliittisen valokuvan festivaalille, ja se perustuu Jancovicin esseeseen Animal Technics – On Borders and the Labour of Knowing the World. Esseessä Jancovic tuo ilmi, millaista uudenlaista työtä eläimet suorittavat ihmisen palveluksessa tietoa tuottaessaan. Essee on luettavissa festivaalin nettisivuilta pvf.fi suomeksi ja englanniksi. Essee on tehty alunperin tilaustyönä Fotomuseum Winterthur -valokuvamuseon näyttelyyn SITUATIONS/Posthuman 2018.

Marek Jancovic (s. 1987) on mediatutkija, joka on kiinnostunut ennen kaikkea viestintäteknologian ja yhteiskunnan keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja yhteentörmäyksestä. Maailmanlaajuiset lintujen liikkeiden seurantajärjestelmät kiehtovat häntä, sillä ne avaavat paikantamiensa eläinten näkökulmaa maailmaan ja avartavat näkemystä ihmisen paikasta maailmassa. Jancovic toivoo teoksensa herättävän näyttelyvieraissa kiinnostuksen siihen työhön, jota linnut tekevät luodessaan meille uutta suhdetta näkemiseen; huomioihin, jotka ovat edellytys elämämme jatkumiselle. Jancovic on kotoisin Slovakiasta ja työskentelee mediatutkimuksen apulaisprofessorina Vrije Universiteit Amsterdam -yliopistossa.