Logo

Paula Humberg: Kuolinsyyt

”Pyöriäisten, saimaannorppien ja muidenkin lajien suojelussa tärkeintä olisi ennakointi. Suojelutoimiin ryhdytään tyypillisesti vasta lajin tai populaation ollessa jo sukupuuton partaalla. Siinä vaiheessa suojelu vaatii paljon resursseja ja suuri osa geneettisestä monimuotoisuudesta on ehditty menettää.”

Paula Humberg

Causes of Death (2016–) tarkastelee ruumiinavausten kautta uhkia, joita ihmisten toiminta aiheuttaa kahdelle uhanalaiselle nisäkkäälle: Itämeren pyöriäiselle ja saimaannorpalle. Itämeren pyöriäiskanta on romahtanut lukuisista syistä. Merkittävin uhka on sivusaaliiksi jääminen: maailmanlaajuisesti pyöriäisiä kuolee kalanpyydyksiin tuhansia vuosittain. Lisäksi Itämeressä ympäristön häiriötekijöiden ja myrkkyjen aiheuttama stressikuorma vaikuttaa lyhentävän pyöriäisten elinikää.

Myös saimaannorppien tärkein ihmisperäinen kuolinsyy on kalanpyydyksiin hukkuminen. Muita uhkia ovat ilmastonmuutoksesta johtuva vähälumisuus, ympäristön häiriintyminen, perinnöllisen monimuotoisuuden väheneminen ja ympäristömyrkyt. Saimaannorppakanta on toipumassa, mutta kalastus ja ilmastonmuutos ovat jatkuvia huolenaiheita.

Paula Humberg (s.1983) on suomalainen valokuvataiteilija ja biologian opiskelija.


︎ Paula Humberg


RUOKA

PVF 2017
Suomen valokuvataiteen museo