Logo
Taustakuva:© Francesca Todde / Contrasto from the series A Sensitive Education
Taustakuva:© Francesca Todde / Contrasto from the series A Sensitive Education

Uhan alla -työryhmä: Uhan alla, 2021

Suomessa lintuharrastajien aktiivisuus, heidän hyvä lajituntemus ja tarkat havainnot ovat aina olleet merkityksellisiä lintujen tutkimuksessa. Uhan alla on toteutettu lintuharrastajilta tätä teosta varten kerätyistä kuvista. Teos tuo esiin Suomen kaikki 121 lintuljia, jotka ovat uhattuna.

Punainen kirja 2019, eli uusin Suomen lintulajien uhanalaisuusarviointi luokittelee linnut elinvoimaisiin (LC), silmälläpidettäviin (NT), vaarantuneisiin (VU), erittäin uhanalaisiin (EN), äärimmäisen uhanalaisiin (CR) ja suomesta hävinneisiin (RE). Arvioinnin mukaan vain puolet (49,2%) Suomessa pesivistä linnuista on elinvoimaisia. Kosteikkojen raivaaminen, soiden tuhoaminen ojituksilla ja turpeenotolla, tehometsätalous ja vanhojen metsien katoaminen sekä maatalouselinympäristön muutokset ovat suurimmat uhat lintulajien vähenemiselle.

Lintujen valokuvaamisen suosion kasvaessa myös eettisen kuvaamisen pohtiminen on tärkeää. Vastuullinen kuvaaja toimii lintuja häiritsemättä. Uhan alla -teoksen kokoamisen lähtökohtana on ollut lintuja arvostava kuvaaminen. Teos on samalla kunnianosoitus lintuharrastajille, joiden panos lajien inventoinnissa on ollut tärkeä.

Taiteellinen suunnittelu: 
Sanni Seppo

Koordinointi ja graafinen toteutus:
Riina Pippuri

Valokuvaajat:
Timo Ahosalmi, Hannu Eskonen, Anssi Hauvala, Johanna Inomaa, Anne Kaihola, Juha Koponen, Jari Kostet, Timo Mäkinen, Arto Oksanen, Mikko Pyhälä, Henrik Rantanen, Pirkko Roinila, Olli Saksela, Ari Seppä, Jari Seppälä, Tapio Solonen, Jorma Tenovuo, Sven Walter & Staffan Weckman.Kiitos teoksen tukemisesta Tringa ry!