Logo
Taustakuva:© Francesca Todde / Contrasto from the series A Sensitive Education
Taustakuva:© Francesca Todde / Contrasto from the series A Sensitive Education

Camille Auer: Phenomenological Birdwatching, 2021

Camille Auer tutkii luontoa koskevan valtavirtadiskurssin cis*- ja heteronormatiivisuutta** selvittääkseen, hyväksyvätkö linnut ne lajiroolit, jotka patriarkaalinen*** tiede niille luokittelussaan määrittää. Auer käyttää menetelmää, jossa hän inhimillistämisen sijaan hyödyntää omia peilisolujaan samaistuakseen lintuihin. Auer työskentelee parhaillaan suokukkoa (Calidris pugnax) koskevan videoprojektin parissa tavoitteenaan luontodokumenttigenren muodon ja sisällön normien haastaminen.

Phenomenological birdwatching [Fenomenologista lintujen tarkkailua] on miellekartta Camille Auerin taiteellisesta tutkimuksesta lintujen parissa. Miellekartta voi itsessään olla epälineaarisen kerronnan keino eikä ainoastaan työkalu, jolla muotoilla perinteisiä lineaarisia tekstejä. Katsoja voi kuvitella esseen, joksi tämä miellekartta voisi muuttua, ja lopputulos on jokaiselle katsojalle erilainen. Miellekartta valmistui spontaanisti Auerin vietettyä puoli vuotta Turussa ajatellen ja kaupunkilintuja katsellen.

Auerin niin & näin -lehdessä tammikuussa 2021 julkaistu essee Luonto ei ole hetero – Ajatuksia suokukoista, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta on luettavissa festivaalin nettisivuilla pvf.fi

Camille Auer (s.1984) on kirjoittaja, taiteilija ja esiintyjä, jota kiinnostaa itseyden ja toiseuden yhteiskunnallinen määrittyminen. Hän etsii työssään pistettä, jossa teoria tihkuu toiminnaksi. Auer asuu ja työskentelee Turussa.


*

Cissukupuolinen on henkilö, joka on tyytyväinen syntymässä määriteltyyn sukupuoleensa ja yleensä myös ilmaisee sukupuoltaan sen mukaisesti. Cis-etuliite tulee latinankielestä ja tarkoittaa samalla puolella olevaa. Sen vastakohta on trans, eli toisella puolella oleva tai puolen ylittävä.

**
Heteronormatiivisuus tarkoittaa sitä, että ihmisten oletetaan jakautuvan kahteen toisilleen vastakkaiseen ja toisiinsa vetoa tuntevaan sukupuoleen, naisiin ja miehiin. Tämän seurauksena heteroseksuaalisuus nähdään muita seksuaalisia suuntautumisia normaalimpana, luonnollisempana ja toivotumpana.

***
Patriarkaalinen tarkoittaa miesten hallitsemaa yhteiskuntaa ja tietoa.