Logo
Taustakuva:© Francesca Todde / Contrasto from the series A Sensitive Education
Taustakuva:© Francesca Todde / Contrasto from the series A Sensitive Education


PVF 2021: Linnun katse


Entä jos varis valokuvaisi? Millaisia valokuvia se ottaisi? Millainen maailma on linnun silmin? Vuoden 2021 Poliittisen valokuvan festivaali: Linnun katse pohtii valokuvien avulla, voiko ihminen kuvitella lintujen katseen ja sitä kautta nähdä maailmaa toisin.


Viidettä kertaa järjestettävä festivaali käsittelee tapoja, joilla valokuva tekee näkyväksi lintujen ja ihmisten sekä ihmisen ja muun luonnon suhdetta. Jo yli 180 vuoden ajan kamera on ollut ihmiskatseen mekaaninen apuväline. Kameran avulla on hankittu tietoa luonnosta, se on mahdollistanut lajityyppien luokittelun ja maailman näkemisen laajasta lintuperspektiivistä. Kameran optiikka jäljittelee ihmissilmän rakennetta. Se on tehnyt luonnosta kuvan.

Festivaalilla käsitellään myös sitä, mikä ei näy. Ympärillämme tapahtuva lintujen ja muiden lajien kiihtyvä katoaminen on miltei näkymätöntä. Monimuotoisuus ei ole vain lajien runsautta ja vaihtelua. Se on ennen kaikkea miljoonien vuosien aikana kehittynyt lajien välisten vuorovaikutusten verkosto, jossa jokainen muutos vaikuttaa kokonaisuuteen ja on seurauksiltaan arvaamaton. Myös ihmisen osa on kiinteästi tuossa verkostossa.

Näyttelyn lisäksi festivaalin teemaa käsitellään nettisivuilla julkaistavassa podcast-sarjassa, videohaastatteluissa, keskustelutilaisuudessa sekä teksteissä. Festivaalin teemaa avaava lanseerausteksti on luettavissa festivaalin nettisivuilla suomen ja englannin lisäksi ruotsiksi, pohjoissaameksi, venäjäksi, arabiaksi ja somaliksi.

Info 2021:

Svenska
Davvisámi
Pусский 
بالعربية 
Soomaali

Valokuvaajat, Taiteilijat & Tekijät 

Camille Auer, Marek Jancovic, Hiwa K, Demelza Kooij, Jorma Luhta, Kristo Muurimaa & Juho Kerola, Tuula Närhinen, Anne Roininen, Rorhof, Leena Saarinen, Francesca Todde ja Uhan alla -työryhmä.

Näyttelyt

Suomen valokuvataiteen museo:
Linnun katse 8.10.2021 – 6.1.2022
Avoinna: ti–su 11–18, ke 11–20
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, Helsinki
valokuvataiteenmuseo.fi

tapahtumat

Tapaa taiteilijat näyttelyssä:
8.10.2021 klo 16–17.30
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, Helsinki

Tule seuraamaan kokonaisen puun valotusta syanotypiatekniikalla:
9.11 .2021 klo 11–14
Uutelan ulkoilualue, Uutelan kodan läheisyys, Särkkäniemi 5, Helsinki
Lisätietoa valotuksesta

Syanotypiatyöpaja:
9.11.2021 klo 11–14
Uutelan ulkoilualue, Uutelan kodan läheisyys, Särkkäniemi 5, Helsinki
Lisätietoa työpajasta

Luontokuva -keskustelutilaisuus:
Keskustelemassa: Antti Haataja, Ritva Kovalainen, Anna-Kaisa Rastenberger ja Juha Suonpää
1.12.2021 klo 18
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, Helsinki
Lisätietoa keskustelustaPVF 2021 Tukijat ja yhteistyökumppanit:
Camille Auer: Phenomenological Birdwatching, 2021

Camille Auer tutkii luontoa koskevan valtavirtadiskurssin cis*- ja heteronormatiivisuutta** selvittääkseen, hyväksyvätkö linnut ne lajiroolit, jotka patriarkaalinen*** tiede niille luokittelussaan määrittää. Auer käyttää menetelmää, jossa hän inhimillistämisen sijaan hyödyntää omia peilisolujaan samaistuakseen lintuihin. Auer työskentelee parhaillaan suokukkoa (Calidris pugnax) koskevan videoprojektin parissa tavoitteenaan luontodokumenttigenren muodon ja sisällön normien haastaminen.

Phenomenological birdwatching [Fenomenologista lintujen tarkkailua] on miellekartta Camille Auerin taiteellisesta tutkimuksesta lintujen parissa. Miellekartta voi itsessään olla epälineaarisen kerronnan keino eikä ainoastaan työkalu, jolla muotoilla perinteisiä lineaarisia tekstejä. Katsoja voi kuvitella esseen, joksi tämä miellekartta voisi muuttua, ja lopputulos on jokaiselle katsojalle erilainen. Miellekartta valmistui spontaanisti Auerin vietettyä puoli vuotta Turussa ajatellen ja kaupunkilintuja katsellen.

Auerin niin & näin -lehdessä tammikuussa 2021 julkaistu essee Luonto ei ole hetero – Ajatuksia suokukoista, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta on luettavissa festivaalin nettisivuilla pvf.fi

Camille Auer (s.1984) on kirjoittaja, taiteilija ja esiintyjä, jota kiinnostaa itseyden ja toiseuden yhteiskunnallinen määrittyminen. Hän etsii työssään pistettä, jossa teoria tihkuu toiminnaksi. Auer asuu ja työskentelee Turussa.


*

Cissukupuolinen on henkilö, joka on tyytyväinen syntymässä määriteltyyn sukupuoleensa ja yleensä myös ilmaisee sukupuoltaan sen mukaisesti. Cis-etuliite tulee latinankielestä ja tarkoittaa samalla puolella olevaa. Sen vastakohta on trans, eli toisella puolella oleva tai puolen ylittävä.

**
Heteronormatiivisuus tarkoittaa sitä, että ihmisten oletetaan jakautuvan kahteen toisilleen vastakkaiseen ja toisiinsa vetoa tuntevaan sukupuoleen, naisiin ja miehiin. Tämän seurauksena heteroseksuaalisuus nähdään muita seksuaalisia suuntautumisia normaalimpana, luonnollisempana ja toivotumpana.

***
Patriarkaalinen tarkoittaa miesten hallitsemaa yhteiskuntaa ja tietoa.

Marek Jancovic: Avian Technics, 2021

Avian Technics [Lintutekniikat] tarkastelee ihmisten, lintujen ja tekniikan keskinäisiä jännitteitä. Nimenomaan linnuilla on ollut kasvava merkitys ymmärryksessämme maapallosta. Käytössä on järjestelmiä, joilla tarkkaillaan satojen tuhansien lintujen liikkumista planeetallamme. Tällaiset paikannusteknologiat tuottavat valtavia määriä tietoaineistoa. Jancovic esittää, että kerättyä tietoa voi tarkastella myös tarinoina. Paikkatiedoissa piilee tarinoita elävistä olennoista, jotka suunnistavat aina vain ennakoimattomammissa ympäristöissä. Nuo tarinat ovat kertomuksia elämästä ja sukupuutosta, mutta myös sinnikkyydestä.

Avian Technics on teos, joka tehtiin vuoden 2021 Poliittisen valokuvan festivaalille, ja se perustuu Jancovicin esseeseen Animal Technics – On Borders and the Labour of Knowing the World. Esseessä Jancovic tuo ilmi, millaista uudenlaista työtä eläimet suorittavat ihmisen palveluksessa tietoa tuottaessaan. Essee on luettavissa festivaalin nettisivuilta pvf.fi suomeksi ja englanniksi. Essee on tehty alunperin tilaustyönä Fotomuseum Winterthur -valokuvamuseon näyttelyyn SITUATIONS/Posthuman 2018.

Marek Jancovic (s. 1987) on mediatutkija, joka on kiinnostunut ennen kaikkea viestintäteknologian ja yhteiskunnan keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja yhteentörmäyksestä. Maailmanlaajuiset lintujen liikkeiden seurantajärjestelmät kiehtovat häntä, sillä ne avaavat paikantamiensa eläinten näkökulmaa maailmaan ja avartavat näkemystä ihmisen paikasta maailmassa. Jancovic toivoo teoksensa herättävän näyttelyvieraissa kiinnostuksen siihen työhön, jota linnut tekevät luodessaan meille uutta suhdetta näkemiseen; huomioihin, jotka ovat edellytys elämämme jatkumiselle. Jancovic on kotoisin Slovakiasta ja työskentelee mediatutkimuksen apulaisprofessorina Vrije Universiteit Amsterdam -yliopistossa.Hiwa K: View from above, 2017

Hiwa K:n videoteos View from above [Näkymä ylhäältä] kertoo Irakista Eurooppaan tulleen pakolaisen tarinan, jossa lintuperspektiivistä otettujen karttakuvien merkitys kasvaa todellisuutta suuremmaksi. Saadakseen turvapaikan, tarinan henkilön on opeteltava ilmakuvien ja kartan avulla itselleen uusi menneisyys, joka vastaa paremmin pakolaisstatuksen vaatimuksia.

Viime vuosikymmeninä Irakista on tullut Eurooppaan paljon pakolaisia. YK luokittelee Irakin pohjoisosan, Kurdistanin, ns. turvalliseksi alueeksi, toisin kuin muun Irakin. Pakolaisstatusta hakevan henkilön on todistettava, että hän tulee turvattomalta alueelta saadakseen turvapaikan. Turvalliseksi määritelty alue on laaja, eikä määritelmä vastaa todellisuutta. Tämän vuoksi moni joutuu valehtelemaan tulevansa toisaalta, turvattomaksi luokitellulta alueelta.

Teos kuvaa monitasoisesti sitä, millainen kuilu vallitsee todellisuuden ja byrokraattisen katseen välillä. Moni pakolaisena Eurooppaan saapuva tulee katsotuksi vain jälkimmäisellä tavalla.

Hiwa K (s. 1975) on Irakin Kurdistanista kotoisin oleva taiteilija ja muusikko, joka asuu tällä hetkellä Saksassa.